ДепартаментПриродни науки

Актуално

img-0005_678x410_crop_478b24840a
09.05.2017 14:45

Публична лекция  „Екологичен подход за пречистване на води“

В рамките на семинар TERRA nostra-junior

Корпус 1, С1/17

Организатор:
департамент „Природни науки“

Лектор:
Аделина Савова, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Нов български университет

Модератор:
доц. д-р Вилма Петкова Стоянова

Участници:
студенти, преподаватели, заинтересовани

Темата на презентацията е свързана с разглеждане подходите и методи за пречистване на отпадъчни води, замърсени от техногенни източници, трансгранични замърсявания, опасности за човешкото здраве и др.
Презентацията е свързана и с отбелязване на Деня на Европа: празник на европейските общности (9. май).