facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

1500627_678x410_crop_478b24840a
22.11.2022 16:20

Публична лекция „Европейски ден за разумна употреба на антибиотиците“

Публична лекция, посветена на „Acinetobacter baumannii – проблемен антибиотично резистентен причинител на инфекции“ 22 ноември, Научен семинар по бионауки

Корпус 2, зала 111Организатор:
Направление Биологически науки, департамент „Природни науки“


Лектор:

Стефан Новоселски – дипломант МП „Микробиология“

Дискутант:
доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Природни науки“. Лекцията е отворена за всички желаещи


Откритието и въвеждането на антибиотиците в началото на 20-ти век доведоха до съществено намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от широко разпространени в миналото и често смъртоносни инфекции. Едновременно с това обаче, неразумното и често неправилно използване на антимикробни препарати в хуманната и ветеринарната медицина, доведе до появата и разпространението на резистентни микроорганизми, както и до невъзможност човечеството да се справя с голяма част от заболяванията, които те причиняват.

 

Доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м. е завършила  медицина през 1986 г. в МУ–София. Има придобити медицински специалности по „Инфекциозни болести” и „Вътрешни болести”. През 2011 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака”. От 1991 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. е ръководител на Втора клиника по инфекциозни болести. От 2016 г. заема академична длъжност „Доцент”. Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в САЩ и Нидерландия. Самостоятелен автор на монографията „Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС”. Автор и съавтор на над 30 реални пълнотекстови научни публикации и на над 40 научни съобщения. Щатен преподавател в НБУ.

Стефан Новоселски е дипломант в МП „Микробиология“, модул: Микробиология на човека. Работи по своята магистърска теза под ръководството на доц. Р. Михайлова-Гарнизова.