facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

vodata-se-okaza-smes-ot-dve-technosti-459407_678x410_crop_478b24840a
01.12.2022 16:20

Публична лекция „Водата като течност“

Научен семинар по бионауки

Корпус 1, зала 217


Организатор:
Направление Биологически науки, департамент „Природни науки“


Лектор:
Акад. Хр. Цветанов


Модератор:
доц. д-р Г. СачанскаУчастници:
Студенти и преподаватели от департамент „Природни науки“. Лекцията е отворена за всички желаещи.

Водата е най-разпространеното съединение по повърхността на планетата Земя. Тя е безвредно вещество без вкус, миризма, прозрачна е, срещаме я навсякъде и е с много стабилна молекула. Водата е най-важното съединение за жизнените функции на планетата. Животът представлява равнопоставено партньорство между биомолекулите и водата и зависи от необикновената природа на водата. Въпреки повишения интерес на учените няма напълно достоверна представа за веществото вода. Ако водата е хомогенна в макроскопски размери, то тя е нехомогенна в наноразмерна скала и пикосекундно време.Водата образува сложни структури като клъстери и клатрати за които няма пълен консенсус както за динамиката на образуване, така и за тяхното „разпределение по размери“.


Акад. Хр. Цветанов е завършил висшето си образование във Висшия химико-технологичен институт (ВХТИ), днес Химико-технологичен и металургичен университет. Получава стипендия за отличен успех в Държавния университет по нефт и газ „И. М. Губкин“ в Москва, специалност „Органичен и нефтохимичен синтез“. След завършването си, започва работа като научен сътрудник в секция „Химия на високо молекулните съединения“ към „Института по органична химия“, преименуванa през 1989 г. в „Институт по полимери“ при БАН.

Преминава през всички научни степени и звания, като от 2015г. е Академик. Научен ръководител е на над 13 докторанти. Автор и съавтор на над 185 научни труда с над 3200 цитата и съавтор на 22 авторски свидетелства и 6 патента.

Акад. Цветанов е получавал 8 пъти покани от Нобеловия комитет по химия за номиниране на лауреати за Нобеловата награда по химия.

Хоноруван преподавател по курс CELB109 „Химия за биолози“, департамент „Природни науки“.