facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

01-klimentovi-dni_678x410_crop_478b24840a
10.11.2022 11:21

Студент от НБУ, департамент „Природни науки“, БП „Екология и опазване на околната среда“ представи научни резултати в конференция “Kliment's Days 2022“ (KD 2022), секция „Ecology and Sustainable Development (E & SD)“

На 04 ноември 2022 г. в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе традиционната научна конференция „Климентови дни 2022“, на която студентката Катерина Михайлова, обучаваща се в БП „Екология и опазване на околната среда“ на Нов български университет изнесе постерно представяне в секция „Екология и устойчиво развитие“. Тема на работата: „Application of clay as a sustainable building material. Characteristics of ancient clay plasters“ с автори К. Михайлова, В. Иванова и Б. Костова. Получените резултати от изследването са с фундаментална стойност, показваща добро познаване на околната среда през Римската епоха и умение за използване на различни природни ресурси. Прилагането на едни и същи методи е била силна предпоставка за постигане на устойчиви резултати. Характеризирането на древни мазилки има и практическа стойност – резултатите могат да се използват при създаване на съвременни строителни материали, както и за реставрация и консервация на археологически обекти.

 

 

Представеното изследване е част от индивидуална задача по обработка на данни от термичен анализ на К. Михайлова по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“. В археологическата част на работата участва Венцислава Иванова, също студент в НБУ, департамент „Археология“ (участник в проекта), в обработка и интерпретация на фазовите анализи участва доц. Б. Костова, преподавател в департамент „Природни науки (ръководител на проекта).