ДепартаментПриродни науки

Актуално

mobile-school_678x410_crop_478b24840a
10.06.2017 08:00

Теренно изследване „Искърски пролом – геология, опасности и възможности за алтернативен туризъм“

В рамките на Mobile school

Района на Искърския пролом, 
(София – Владо Тричков – Реброво/гара Томпсън – Церово –гара Лакатник – Манастир „Седемте престола“ – Черепишки манастир „Успение Богородично“ – Лютиброд – София)

Организатори:
департамент „Природни науки“
Лаборатория по гемология
Лаборатория по природни бедствия и рискове

Ръководители:
доц. д-р Биляна Костова
доц. д-р Ралица Берберова

Участници:
студенти от БП „Екология и опазване на околната среда“ РО и ДО, МП „Екологични експертизи и контрол” РО и ДО, МП „Международен алернативен туризъм“

Теренното изследване е част от практически занятия на студентите от програмите към департамента.


Част „Геология“
Описаният маршрут позволява да бъдат наблюдавани обекти, които показват геоложката еволюция на района на Искърския пролом в участъка „Нови Искър-Лютиброд“ от преди около 400 млн. г. до преди около 250 млн. г. – само за един ден се наблюдава геоложката история за период 150 млн. г. Ще бъдат наблюдавани седиментни, метаморфни и магмени скали, както и фосили.


Част „Екстремен и спелеотуризъм“
Описаният маршрут обхваща обекти за екстремен и спелеотуризъм, които са обект на практическото занятие.


Част „Екскурзоводство“
Описаният маршрут обхваща геоложки феномени (пещери) и културни обекти, подходящи за алтернативен туризъм. Студентите от практиката по екскурзоводство ще подготвят екскурзоводски беседи за обект, посочен предварително от преподавателя и ще ги представят пред студентите от бакалавърската програма.


Занятията ще бъдат технически осигурени от лабораториите към департамента.


Mobile School се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Учебни програми” на ФДЕПО в НБУ.

С предварително записване.