ДепартаментПриродни науки

Актуално

luben-karavelov-i-nbu_678x410_crop_478b24840a
08.06.2017 10:00

Участие на департамент „Природни науки“ в XVII Международна научна конференция ВСУ’2017 (8-9 юни 2017 г.)

ВСУ „Любен Каравелов“ – София, ул. „Суходолска“ 175

Организатор:
ВСУ „Любен Каравелов“

Съорганизатор:
департамент „Природни науки“, Нов български университет

Участници:
проф. Рангел Гюров, д.н., доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Биляна Костова и студенти от бакалавърските и магистърски програми по екология и алтернативни енергии в съавторство с щатни преподаватели

Международната научна конференцията на ВСУ се провежда всяка година в началото на месец юни. Научният комитет на конференцията е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяне на докладите и публикуване на статиите.

Съорганизатори на Конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н. Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент. Предвиждаме отново да се проведе Младежкия форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“, като в миналите години наш съорганизатор за тази проява бе Фондация „Еврика“.

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София. Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски и немски език.

Тематични направления:

I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство.
II. Строителна механика. Строителни конструкции. Сеизмично инженерство.
III. Геодезия. Геотехника. Транспортно, тунелно и хидротехническо строителство.
IV. Строителни материали. Технология, организация и икономика на строителството. Строително право.
V. Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево-енергийни сгради. Екоинженеринг и екологична сигурност.
VI. Иновации в образованието. Електронно обучение в архитектурните и инженерните специалности.


Повече информация за конференцията можете да откриете тук.