facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

20230517-154834_678x410_crop_478b24840a
29.05.2023 16:09

Наш дипломант представи университета в две научни конференции

Между 17 и 19 май 2023 г. във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе XXI Национална конференция по химия за студенти и докторанти. В секция „Аналитична химия“ дипломантката Катерина Михайлова изнесе доклад на тема „Приложение на химични методи с възможност за осъществяване на консервационно-реставрационни дейности“ със съавтори доц. д-р Биляна Костова (департамент „Природни науки“) и доц. д-р Боян Думанов (департамент „Археология“).

 

Катерина Михайлова представи университета и на „Jubilee international conference „70 YEARS UCTM“, която се проведе на 22 и 23 май 2023 г. в ХТМУ. Дипломантката изнесе доклад в секция Material Science на тема „Thermal, phase and chemical investigation of archaeological ceramic (pithos) from Bulgaria“ в съавторство на доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Боян Думанов и гл.ас.д-р Живко Узунов (департамент „Археология“).

 

Двата доклада са част от дипломанската теза на Катерина Михайлова, зададена по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

 

На Катерина Михайлова е зададена и индивидуална задача по проекта - обработка на данни от рентгеноструктурен анализ на железни шлаки, работата по която също беше представена на конференцията в ХТМУ в секция Metallurgy. Беше изнесен доклад на тема: „Ancient metallurgical iron slags – chemical, powder x-ray diffraction and Mössbauer spectroscopic study” - съвместна разаботка с доц.д-р Б. Костова и доц.д-р Б. Думанов от НБУ и колеги от Института по катализ – БАН (Д. Панева и З. Черкезова-Желева).