ДепартаментПриродни науки

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми – редовно обучение

 

Биология - обща и приложна

 

Екология и опазване на околната среда

 

Бакалавърски програми – дистанционно обучение

 

Екология и опазване на околната среда (ДО)

 

Майнър програми (втора специалност)

 

Биология - обща и приложна

 

Екология и опазване на околната среда

 

Екология и опазване на околната среда (ДО)

 

Магистърски  програми – редовно обучение

 

Екологични експертизи и контрол

 

Международен алтернативен туризъм

 

Магистърски  програми – дистанционно обучение

 

Екологични експертизи и контрол (ДО)

 

Международен алтернативен туризъм (ДО)