ДепартаментПриродни науки

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Ралица Берберова

Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател към Магистърски факултет и Департамент “Природни науки”. Заема длъжностите и.д. ръководител на Департамент „Природни науки” и директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет и Департамента. Преди това е заемала същите постове в Департамент “Науки за Земята и околната среда”. Заемала е длъжността Директор на магистърска програма „Международен алтернативен туризъм” – редовно и дистанционно обучение. Член на факултетните съвети на Бакалавърски факултет и Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение и е участвала в отделни комисии към Магистърски факултет.


Преподава в областта на природните бедствия и рискове, управление на околната среда и алтернативен туризъм.


Доц. д-р Ралица Берберова завършва бакалавърското и магистърското си образование в НБУ - бакалавър по екология (2004) и магистър по международен туризъм със специализация „алтернативен туризъм” (2005). В периода 2005-2008 г. е редовен докторант със стипендия към Департамента и разработва докторска теза в областта на природните бедствия и превенцията от тях и придобива степен „доктор на НБУ”. През 2009 г. Придобива степен „доктор” към Института за космически изследвания и технологии - БАН.


Доц. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 55 научни публикации, учебници и учебни пособия. През 2012 г. излиза монографията „Природни бедствия в България – състояние и тенденции”, която отразява работата й от последните няколко години и резултати от изследвания, проведени в Лаборатория по природни бедствия и рискове.


Участвала e в множество международни и национални научни конференции и симпозиуми.
Ръководител и участник в повече от 30 национални, международни и университетски проекта.

 

За контакт:

 


корпус 1, офис 310Б

тел.: 02/8110 310; в. 1310

 корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26061

e-mail: rberberova@nbu.bg