facebook

ДепартаментПриродни науки

Съвет на департамента

проф. д-р Даниела Пиларска

e-mail: dpilarska@nbu.bg

 

доц. д-р Галина Сачанска
e-mail: gsatchanska@nbu.bg

 

доц. д-р Ралица Берберова
е-mail: rberberova@nbu.bgдоц. д-р Биляна Костова
e-mail: bkostova@nbu.bg 


доц. д-р Николай Петров

e-mail: npetrov@nbu.bg

 

доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова

e-mail: doctor.mihaylova@gmail.com