ДепартаментПриродни науки

Партньори

 

 1. Институт за космически изследвания и технологии – БАН
 2. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ – БАН
 3. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН
 4. Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН
 5. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“
 6. Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 7. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН
 8. Институт на учените - Враца
 9. Българско микробиологично дружество
 10. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 11. Национален музей „Земята и хората“
 12. Национален природонаучен музей – БАН
 13. Министерство на околната среда и водите
 14. Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите
 15. Лесозащитна станция – София към Изпълнителна агенция по гори към Министерство на земеделието и храните
 16. Българска агенция по безопасност на храните
 17. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към Българска агенция по безопасност на храните
 18. Дирекция на природен парк „Русенски Лом“
 19. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ – София
 20. Асоциация на българските градове и региони
 21. Община Ракитово
 22. Екологично сдружение „За Земята“
 23. Фондация „Екообщност“
 24. Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда”
 25. Медикодиагностична лаборатория „Ескулап“ ЕООД
 26. „Проген“ ООД
 27. Instiute for geobiology, arheology, underground waters and ecology (IGAPE) – Скопие, Македония