facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

prirodni-nauki_678x410_crop_478b24840a
16.11.2022 11:20

Публична лекция „Повишаване на чернодробните ензими по време на COVID пандемията – българско проучване на 3038 пациенти“

Корпус 2, зала 305Организатор:
Направление Биологически науки, департамент „Природни науки“, НБУ


Лектор:
Соня Велкова


Модератор:
доц. д-р Николай Петров


Участници:
Студенти и преподаватели от департамент „Природни науки“. Лекцията е отворена за всички желаещи.


В черния дроб протичат редица жизненоважни процеси, от които зависи нормалното функциониране на организма. В този смисъл, вирусните инфекции имат отчетливо влияние, върху всички настъпващи физиологични и патофизиологични промени. Целта на изследването е да установи доколко това влияние при COVID е по-изразено, в сравнение с други патологични състояния.


Проектът се осъществява с финансиране от ЦФСР.

Соня Велкова е дипломант на БП „Биология – обща и приложна“. Настоящата тема, е и темата на  дипломната и работа. Проучването е изработено в Клинична лаборатория „Надежда-1“. Представила е постер на 15-я конгрес на българските микробиолози, проведен в Копривщица през 2022 г. Научен ръководител на дипломната работа и на проекта е доц. Галина Сачанска.