facebook

ДепартаментПриродни науки

Акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н.

Акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н.

Академик Ангел Гълъбов е български професор по Вирусология, доктор на медицинските науки.

Област на научна експертиза:

 • Антивирусни вещества – инхибитори на вирусната репликация: скрининг за антивирусна активност на продукти на химическия синтез и природни вещества. Зависимост химическа структура – антивирусно действие. Механизъм на действие на антивирусни вещества. Резистентност. Комбинирани ефекти на вирусни инхибитори. Ефекти ин витро, ин виво и в клинични изпитания.
 • Модификатори на биологичния отговор с антивирусно действие (имуномодулатори, интерферон и индуктори на интерферон, антиоксиданти).
 • Вирусоцидни средства.
 • Балканска ендемична нефропатия.
 • Парвовирусен модел с антитуморни свойства.
 • Молекулна епидемиология на папиломавирус-индуциран рак на шийката на матката.

Научни постижения:

 • Абитилгуанид (аденостатин-колир@) за лечение на епидемичния кератоконюнктивит – промишлено производство и клинично приложение.
 • Манорапид Синерджи@ имуномодулатор за клинично приложение (съвместно с немска фармацевтична фирма).
 • Схема за последователно алтернативно приложение на тройна комбинация от ентеровирусни инхибитори за химиотерапия на ентеровирусни инфекции.
 • Иницииране и организиране на първата в Европа верига от симпозиуми по антивирусни вещества (1974 – 1990). Активно участие в създадения през 1987 г. International Society for Antiviral Research (ISAR), вкл. организатор на FEMS’  21st International Conference on Antiviral Research (Sofia 2021).
 • Инициатор на Balkan Society for Microbiology (1978) – организатор на три негови конгреса (Microbiologia Balkanica).

Принос към НБУ:

 • Дългогодишен преподавател с курсове по вирусология (за бакалаври) и по вирусология на човека (за магистри).
 • Ръководител на бакалавърски тези, защитени успешно.
 • Рецензент.
 • Член на Програмен съвет по Биологически науки.