facebook

ДепартаментПриродни науки

Проф. Радка Аргирова, д.м.н.

Проф. Радка Аргирова, д.м.н.

 

Научна степен и академична длъжност: 

 

Завършва Висш медицински институт, София през 1969 г.

През 1973 г. придобива научна степен Кандидат на медицинските науки (к.м.н.) в Института по вирусология „Ивановски” в Москва след защита на дисертация в областта на животинските ретровируси.

През 1987 г. е избрана за доцент по вирусология към Института по обща и сравнителна патология на БАН.

От 1994 г. е доктор на медицинските науки.

От 1997 г. е професор по вирусология. 

 

Област на научна експертиза:

Вирусология

 

Научна дейност:

 

1974 – 1981    Научен сътрудник в Лаборатория по имунология и вирусология в Националния център по онкология, София.

 

1982 – 1987    Научен сътрудник в Лабораторията по молекулярна биология на ретровирусите към бившия Институт по Обща и Сравнителна патология на БАН.

 

1980 – 1981    Стипендиант на Фондация „Хумболт“ с научна дейност в областта на ретровирусите.

 

През 1985 г. след участие в специализиран конгрес в Хамбург, получава вируса HIV от проф. Роберт Гало, донася го в БАН и с това у нас започват дейностите, свързани със СПИН. През 1987 г. тя е натоварена да организира първата потвърдителна лаборатория по СПИН у нас, в същата година с нейното активно участие започва и контролът на кръвната банка за вируса.

 

1991 – 1993    Председател на програмния съвет по СПИН към Медицинска Академия.

 

1992 – 1994    Координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО в Женева, Швейцария в периода 1992-1994 г. в Глобалната Програма по HIV/СПИН.

 

1994 – 1996    Член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS).

 

1994 – 1996    Международен експерт по въпросите на СПИН в проведени мисии в Република Конго и Филипините.

 

От 1987 г. до 2012 г. проф. Аргирова е завеждащ последователно Централна лаборатория по СПИН, Лаборатория по ретровируси и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси в Националния център по заразни и паразитни болести.

 

1995 – 1997    Заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор.

 

Понастоящем работи като вирусолог в Клинична лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

 

Специализирала в Германия и САЩ.

 

С началото на пандемията COVID-19, проф. Аргирова е включена в състава на Медицинския Експертен Съвет по COVID-19 към Министерския Съвет.

 

Като вирусолог към Съвета тя е автор на документа COVID-19 - АЛГОРИТЪМ ДИАГНОСТИКА, който се ползва от диагностичните лаборатории в страната и периодично се актуализира.

 

Участва активно в работата на Съвета по COVID-19 в Аджибадем Сити Клиник Болница и ДКЦ Токуда. Назначена е от министър-председателя на РБългария г-н Кирил Петков за негов  консултант по проблемите на пандемията COVID-19 за периода януари – август 2022 г., а след това – като експерт по същите въпроси към всички следващи служебни министри на здравеопазването от август 2022 до май 2023.

 

Под нейно ръководство са защитени 7 дисертации и 13 дипломни работи по вирусология, автор е на над 100 статии, постоянен лектор в Медицински университет - София и Биологическия факултет на Софийския университет, член на постоянно действащи комисии към МЗ, МОН, МОСВ, дългогодишен консултант по вирусология на Р Казахстан.

 

През 2011-2015 г. е председател на медико-биологичната секция към Хумболтовия съюз в България, а през 2015-2017 г. е зам.-председател на същия съюз.

 

От 2001 г. до момента е председател на Българското дружество по медицинска вирусология . Зам. председател на Българския съюз на медицинските специалисти (2010-2013).

 

Член на Международното дружество за СПИН (International AIDS Society) Член на Европейската клинична асоциация по СПИН (European AIDS Clinical Society)