facebook

ДепартаментПриродни науки

Проф. Рангел Гюров, д.н.

Проф. Рангел Гюров, д.н.

Област на научна експертиза:

 • Глобална геотектоника

 • Екология и опазване на околната среда
 • Екология и рак
 • Гемология и геология

Научни постижения:

 1. Corkscrew -теория за динамика на земните пластове  (в съавторство с проф. д-р Б. Рангелов) .
 2. Откриване на диаманти в основни скали при с. Светулка , Ардино (в съавторство с д-р Х. Харизанов).
 3. Откриване на шмиргели в района на гр. Малко Търново (в съавторство с д-р Х. Харизанов).
 4. Описване на нова ювелирна суровина NewBUlitе (в съавторство с д-р Х. Харизанов).
 5. Изследвания за радиоактивно замърсяване в Софийска област.
 6. Проекти за системи за ранно предупреждение за природни бедствия.
 7. Изследвания за влиянието на Луната и Слънцето върху появата на земетресения.
 8. Изследвания в Източни Родопи за наличие на тракийски съоръжения за рудодобив.

Принос към НБУ:

Основаване на департамент в областта на природните науки - департамент „Науки за Земята и околната среда”.

Съавторство за създаване  на бакалавърски и магистърски програми в областите Екология и околна среда, Геология, Гемология, Международен алтернативен туризъм.

Основаване на Лаборатория по природни бедствия и рискове.

Основаване на Лаборатория по гемология.

Курсове в междудепартаментни и департаментни програми.

Популяризиране на НБУ в изнасяни лекции в чуждестранни университети: Университети в Коимбра, Авейро, Лисабон, Понта Делгада Азори – Португалия; Луанда – Ангола.

Награди:

В НБУ - Преподавател на годината.