facebook

ДепартаментПриродни науки

Екологичен мониторинг

Екологичен мониторинг

Екологичен мониторинг

Ботьо Захаринов

Този учебник е посветен на наблюдението, анализа и прогнозите за опазване на екосистемите от деградация и възстановяване на околната среда.
Разгледани са проблемите, свързани с компонентите на средата (вода, въздух, почви, гори, защитени природни обекти и управление на отпадъците). Отделено е място на дистанционните методи за наблюдение и изследване на околната среда. Анализирани са функциите и задачите пред Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг за ограничаване на вредните въздействия. Включена е специализирана информация по опазване на околната среда и реда за ползването й от граждани, неправителствени организации и държавни и общински органи.
С практическа насоченост са разгледани структурата и характерът на Годишния доклад за околната среда и Доклада по оценка на въздействието върху околната среда.


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545358616

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 296

Тегло: 418 грама

Издателство: Нов български университет