facebook

ДепартаментПриродни науки

Екологични биотехнологии и енергия от биомаса

Екологични биотехнологии и енергия от биомаса

Екологични биотехнологии и енергия от биомаса

Ботьо Захаринов

Монографията представлява научен анализ на подходите на съвременната биоенергетика за производство на екологично чисто гориво от растителна биомаса и оползотворяването на хранителни и битови отпадъци като суровина. В нея се представят и обобщават резултатите от научните изследвания на автора в оптимизирането на анаеробните биотехнологии чрез прилагането на комбинирани субстрати от енергийни култури и отпадъчна биомаса от земеделието, животновъдството и утайки от градски пречиствателни станции за битово-фекални води. 
За да е полезна като учебно помагало за студентите от НБУ и други университети в страната, както и за широк кръг специалисти от практиката, в книгата като основа на разработките са включени и анализи на някои основни принципи и подходи при производството на биогаз и прилагането на биологичния шлам като подобрител на почвената структура.


Година на издаване: 2017

Корици: Меки

ISBN: 9789545359583

Език: Български

Размери: 16x24

Страници: 404

Тегло: 577 грама

Издателство: Нов български университет