facebook

ДепартаментПриродни науки

Екология

Екология

Екология

Байко Д. Байков

Книгата обхваща теми, които представят историята и състоянието на екологията; целите, методите и законите в екологията; живото вещество и жизнената среда; абиотичните фактори и въздействието им върху организмите; биотичните фактори; антропогенните фактори; живото вещество и равнищата на организация в биосферата; популацията; биоценозата; биотопа; екосистемата; природните и антропогенните екосистеми; екотехническите системи; биосферата; техносферата; ноосферата и бъдещето на Земята; екологизацията на технологиите и др.


Година на издаване: 2012

Корици: Меки

ISBN: 9789545357145

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 636

Тегло: 1019 грама

Издателство: Нов български университет