facebook

ДепартаментПриродни науки

Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина : Избрани глави от изследователски труд от 1978 г.

Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина : Избрани глави от изследователски труд от 1978 г.

Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина : Избрани глави от изследователски труд от 1978 г.

Иван Вутов

Научни издания

Стара планина е единствена по рода си в България с богато разнообразие на типове и видове скали. Тя е итересна и от гледна точка на наличие на ценни видове полезни изкопаеми.
В изследването си Иван Вутов изяснява видовата принадлежност на скалите от различни магматически комплекси, определя абсолютната и относителната възраст на жилните и дайкови скали. Търси генетичната възка между магматизма и минерализацията и определя характера на родоначалната магма. Разграничава скалите по степен на алкалност.
Иван Вутов извършва целенасочени петрографски и петрохимични изследвания на магматическите комплекси Етрополския, Вършецко-Берковския, Литаково-Зверинския, Златишко-Тетевенския, Твърдишкия, комплекса на алкалните скали от с. Сеславци, Бухово и Свидня и Белоградчишко-Кулския комплекс.
Трудът е обемист, съдържащ данни от лабораторни, теренни изследвания и анализи на стотици скални образци от Стара планина.


Година на издаване: 2016

Корици: Меки

ISBN: 9789545358845

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 224

Тегло: 416 грама

Издателство: Нов български университет