facebook

ДепартаментПриродни науки

Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в почви и води замърсени с ксенобиотици

g-s-book-2_184x250_fit_478b24840a

Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в почви и води замърсени с ксенобиотици

Галина Сачанска

Научни и учебни издания

През м.април 2022 г. излезе от печат книгата: "Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в почви и води замърсени с ксенобиотици",  с автор Доц. д-р Галина Сачанска. Рецензенти са Проф. д-р Райчо Димков и Доц. д-р Денчо Денчев. Книгата се издава от издателството за научна литература PSSE, България. Книгата представлява дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор" на автора, осъществен под научното ръководство на Акад. Евгени Головински. Тя съдържа научни резултати от първото по рода си молекулярно-генетично изследване на бактериалното разнообразие в замърсени с тежки метали и почви и води в България. В книгата са описани и експерименти с биотехнологична насоченост - за разграждане на ксенобиотици от супербактерии, изолирани от замърсена околна среда.