facebook

ДепартаментПриродни науки

Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми

biomasa_184x250_fit_478b24840a

Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми

Захаринов, Ботьо, НБУ, София, 2013. 560 стр. ISBN 978-954-535-742-8

Научни и учебни издания