facebook

ДепартаментПриродни науки

Екологичен мониторинг и опазване на околната среда в България

ek-mon_184x250_fit_478b24840a

Екологичен мониторинг и опазване на околната среда в България

Захаринов, Ботьо, Гъргаров, Здравко, НБУ, София, 2001. 132 стр. ISBN 954-535-232-9.

Научни и учебни издания