facebook

ДепартаментПриродни науки

ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2013

earth2014-1_184x250_fit_478b24840a

ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2013

Сборници

Редакторски екип на сборника:
проф. д-р Рангел Гюров,
гл. ас. д-р Биляна Костова,
гл. ас. д-р Ралица Берберова

ISBN 978-619-233-049-1

Сборник с доклади от Пета годишна международна научна конференция "ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2013"