facebook

ДепартаментПриродни науки

Глава от книга "Secondary Metabolites - Trends and Reviews"

secondary_184x250_fit_478b24840a

Глава от книга "Secondary Metabolites - Trends and Reviews"

Галина Сачанска

Научни и учебни издания

През м. Януари 2022г. излезе от печат глава от книга "Antibacterial activity of Plant Polyphenols" с автор доц. д-р Галина Сачанска. Научният труд е публикуван с подкрепата на ЦФСР-НБУ и е част от книгата "Secondary Metabolites - Trends and Reviews" на издателство IntechOpen, Великобритания, което е със свободен достъп и се индексира в международната база данни CLARIVATE Web of Science.