facebook

ДепартаментПриродни науки

Годишник 2014 на департамент „Природни науки“

godishnik-prirodni-nauki-2014_184x250_fit_478b24840a

Годишник 2014 на департамент „Природни науки“

Департамент "Природни науки", НБУ, София: Нов български университет, 2015. ISSN: 2367-6302

Годишници

Годишникът има за цел да представи цялостната дейност на департамент „Природни науки“, включваща академичната, научноизследователска и административна дейност на щатните преподаватели и студенти за период от една учебна година. Учебната година обхваща периода от м. октомври на предходната година до м. септември месец на всяка настояща календарна година.

 

Настоящият „Годишник’2014“ обхваща дейностите за учебната 2013-2014 година.

 

Редактори: проф. Цветан, Георгиев, д.н., доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова

ISSN 2367-6302

Съдържание