facebook

ДепартаментПриродни науки

Годишник 2015 на департамент "Природни науки"

v-2-2_184x250_fit_478b24840a

Годишник 2015 на департамент "Природни науки"

Годишници

Годишникът има за цел да предстваи цялостната дейност на департамент "Природни науки", включваща академичната, научно-изследователска и административна дейност на щатните преподаватели и студенти за период от една учебна година.

Учебната година обхваща периода от м. октомври на предходната година до м. септември на всяка настояща календарна година.

Настоящият "Годишник 2015" обхваща дейностите на академичната 2014-2015 г.

Редактори: проф. Цветан, Георгиев, д.н., доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова

ISSN 2367-6302


Към съдържанието