facebook

ДепартаментПриродни науки

Рекултивация и методи за изследване на почвата

rekultivacia_184x250_fit_478b24840a

Рекултивация и методи за изследване на почвата

Захаринов, Ботьо, Найденов, Янчо, НБУ, София, 2014, ISBN 978-954-535- 837-1, 684 стр.

Научни и учебни издания